Spletni sistem

Podjetje Caris d.o.o. je za potrebe izvajanja nalog ocenjevanja vrednosti in pregleda javno dostopnih podatkov o nepremičninah razvilo spletni sistem VALUER za dostop in obdelavo podatkov REN, ETN in zemljiške knjige.

Sistem VALUER omogoča celovito podporo pri izdelavi ocene vrednosti od prejema naročila do tiskanja cenitvenega poročila, z vsemi vmesnimi aktivnostmi in ga v osnovi sestavljajo naslednji večji funkcionalni sklopi:
 • Podpora podjetju
 • Pregled javno dostopnih podatkov
 • Iskalnik
 • Izračuni vseh tipov nepremičnin
 • Tržne analize in prilagoditve
 • Lastne baze podatkov
 • Poročila o oceni vrednosti
 • Spremljanje projekta
yoga1
yoga1

Segmenti Valuerja

Z dne 1. 2. 2020 je aplikacija na voljo širši javnosti, vključuje pa naslednje segmente:
 • Analiza trga
 • Lastna baza podatkov
 • Pregled javno dostopnih podatkov
 • Izračuni

Paketi Valuerja

Paket A omogoča iskanje podatkov po bazi ETN (Evidenci trga nepremičnin – podobno kot Trgoskop in Cenilec) z dodanimi funkcionalnostmi, kot so npr.: uparjanje s podatki REN, možnost filtriranja podatkov v aplikaciji (npr. po dejanskih in namenskih rabah), dodatni iskalni parametri, idr. Dodatno Paket A vključuje ustvarjanje lastne baze podatkov, ločeno za:
 • Kopoprodajne posle
 • Najemne posle
 • Nadomestitvene vrednosti objektov (v pripravi).
Uporabo paketa A je možno razširiti z najemom dodatnih segmentov (Izračuni, Pregled javno dostopnih podatkov), pri čemer vsak izmed njih predstavlja samostojno celoto.
Za več informacij smo vam na voljo.
yoga1

Kontakt

  070/472-626